METROSPORT - Teniszpályák és műfüves focipályák - Pályafoglalás: 06 30 742 0480, (1) 406-5584

Házirend

METROSPORT HÁZIREND

1.    A játékidő 55 perc. A hátralévő 5 perc a pálya karbantartására-lehúzására, vonalazásra szolgál, melyről a teniszpályát igénybe vevőnek kell gondoskodnia.
2.    A bérletes vendég, minden alkalommal jelezze érkezését a recepción, regisztrációs okok, valamint szükség esetén a világítás felkapcsolása végett.
3.    Az alkalmankénti bérlő a pályára menetel előtt köteles kifizetni a lefoglalt időt a recepción.
4.    Játékra várva, a lefoglalt időpont előtt a teniszpályán tartózkodni nem lehet. Bemenni oda, legkorábban 5 perccel az óra megkezdése előtt lehet.
5.    Bérelt pályán, valamint edző által vezetett edzés időtartama alatt a játékos (ok)-on kívül senki sem tartózkodhat a pályán.
6.    A pálya használatot egész órakor vagy egész óra 30 perckor lehet megkezdeni. A bérelt idő lejárta után, minden megkezdett újabb óra, teljes óraként kerül felszámolásra.
7.    A szezonbérletek, előre meghatározott napra és időpontra, adott pályára szólnak.
8.    Nyári és téli szezonban bérletes időpont eseti lemondása esetén a felszabadult pályát megpróbáljuk értékesíteni, és ha ez sikerül, a befizetett összeget visszaadjuk. Szabadtéren, eső miatt elmaradt játék pótlására esőjegyet adunk, mely felhasználható azonos szezonban a fedettpályás szezon kezdetéig. Egyéb jóváírására nincs lehetőség sem szabadtéri, sem fedettpályás időszakban.
9.    A szezonbérletesek által akadályoztatás miatt (pl. rendezvény), a fel nem használt pálya, jóváírásra kerül, más időpontban egyeztetés után felhasználható.
10.    Az üzemeltető a rendezvények-versenyek alatt, fenntartja a jogot arra, hogy a lekötött időpontot megtartva a bérletes játékot másik pályára tegye át.
11.    Eseti jelleggel lefoglalt pálya, valamint a Vario bérletes időpont lemondását legkésőbb 30 órával az időpont előtt fogadunk el. Az eseti foglalás késői lemondása esetén az óra felszámolásra kerül, és azt, a legközelebbi alkalommal ki kell egyenlíteni. Vario bérletes időpont lemondása egy szezonban 10 alkalommal lehetséges. Ilyen esetben át lehet helyezni a foglalást a szabad pályakapacitás függványében azonos díjszabású időpontra. Amennyiben ez nem megoldható, megpróbáljuk értékesíteni a pályát az eredeti időpontra, és ennek sikeressége esetén, a szerződéses egyságárat visszatérítjük.
12.    A teniszpályát csak az arra alkalmas sportfelszerelésben szabad használni, tilos futó vagy stoplis jellegű cipővel a salakra lépni.
13.    Dohányozni a teniszpályán és a sporttelep egész területén szigorúan tilos! Ez alól csak a dohányzásra kijelölt hely kivétel. Teniszpályán vagy teniszsátorban történő dohányzás esetén a dohányzó személyt egész szezonra azonnal eltilthatjuk a pálya használatától.
14.    Az öltözőben, az öltözőszekrényekben, a Klub és a sporttelep területén hagyott/lerakott tárgyakért/értéktárgyakért, a parkolónk területén elhelyezett gépjárművek biztonságáért, felelősséget nem vállalunk.
15.    Mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat a sporttelepen, illetve a szolgáltatásas(oka)t csak saját felelősségre lehet igénybe venni. A sportpályákat és kapcsolódó létesítményeket csak saját felelősségre lehet használni.
16.    A Klub illetve a METROSPORT szolgáltatásait igénybevevő bérlő a Házirend betartására figyelmeztethető.
17.    A Házirend súlyos vagy ismételt megszegése esetén, az üzemeltető a bérlőt a Klub látogatásától meghatározott időre, súlyos esetben véglegesen eltilthatja.

18.    Labdarúgó pályára vonatkozó speciális szabályok:
18.1.    Játék közben folyamatosan törekedni kell arra, hogy a labda ne hagyja el a sporttelep területét.
18.2.    Amennyiben a labda elhagyja a sporttelep területét, a játék másik labdával folytatódik.
18.3.    Ha a labda közterületre esik, a labdát annak a csapatnak a cserejátékosa vagy kísérője köteles visszahozni, amelyik csapat játékosa kirúgta azt a sporttelep területéről.
18.4.    Ha a labda magánterületre esik (pl, családi ház kertje, kerítéssel elválasztott terület), a labdáért tilos behatolni a magánterületre. A labdát tulajdonosa pár nap múlva átveheti a Metrosport recepcióján.
18.5.    A házirend e pontjának megszegése esetén a játékost a sporttelep üzemeltetője eltilthatja a sportpálya használatától.
18.6.    A pályáról illetve a sporttelepről kirúgott labda által okozott károkért a labdát kirúgó játékos a PTK 278§ alapján kártérítési felelősséggel tartozik.

19. A GYeplabdapályára vonatkozó speciális szabályok:
19.1. A gyeplabdapálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A gyeplabda szabályait be kell tartani.
19.2. A gyeplabdapályákat szigorúan tilos stoplis futballcipővel használni!!! Használata csak műfüves/salakos futballcipővel megengedett. Pályára lépés előtt a cipőt salaktól, földtől egyéb szennyeződéstől a kerítésen kívül meg kell tisztítani.
19.3. A gyeplabdapályát és kapcsolódó létesítményeket mindenki csak saját felelősségére használhatja.
19.4. A gyeplabdapálya esős vagy viharos időben nem használható.
19.5. A gyeplabdapálya igénybevétele csak díjfizetése után történhet. A gyeplabdapályán csak sportolók tartózkodhatnak. Kísérők csak a kerítésen kívül attól legalább 25 cm-re tartózkodhatnak.
19.6. A gyeplabdapálya igénybevétele kizárólag szervezett edzésen, edző felügyelete mellett történhet, kivéve a szabadidős játékon való részvétel.
19.7. Gyeplabdát kizárólag a lövőkörön belül (a kaputól 9 méterre) szabad legfeljebb a kapu magasságáig emelni, a pálya egyéb részein legfeljebb térdmagasságig (max 1m.) emelhető a labda. Lendített ütés és kapura lövés gyakorlása csak az edző utasítása szerint történhet.
19.8. Szabadidős játékon gyeplabdázni lendített ütéssel tilos.
19.9. A játék  megkezdése előtt a recepción be kell jelentkezni. A gyeplabdapálya gondnokának valamint a recepciósok utasításait a pálya használatakor be kell tartani.
19.10. Minden okozott kárt a recepciónak jelenteni kell. A nem rendeltetésszerű használatból okozott kárt a bérbevevőnek kell megtérítenie! A pályabérlő és használó felelős a harmadik félnek okozott károkart.
19.11. Amennyiben a gyeplabdapálya bármilyen okból sportolásra alkalmatlan, azt előre kell jelezni a recepción. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
19.12. Aki a gyeplabdapályára vonatkozó rendszabályokat (különösen: 2. és 7. pont) megszegi, illetve nem tartja be, a pálya használatától eltiltható!
19.13. A gyeplabdapályára tilos üveget bevinni, rágógumit eldobni, ételt, szeszesitalt fogyasztani, dohányozni, gyúlékony anyagot bevinni.
19.14. Tilos a gyeplabdapályára asztalokat, székeket rátenni, tűsarkú cipővel rámenni.
19.15. A gyeplabdapályán hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.